Mediatiedote 31.3.2021 / Hallinto ja taloustoimi

Alajärven kaupungin tilinpäätös 2020

Alajärven kaupungin talous ylijäämäiseksi 2020

Vuosi 2020 oli hyvin haasteellinen ja ennakoimaton koronan johdosta. Alajärven kaupungilla oli vuosien 2018–2019 osalta alijäämäiset tilinpäätökset, jonka johdosta kaupunginvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamissuunnitelman. Suunnitelmassa oli toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia, joilla taloutta lähdettiin korjaamaan parempaan suuntaan. Vuoden 2019 osalta yli 2/3 Suomen kunnista teki negatiivisen tilinpäätöksen eli Suomen kunnat Alajärvi mukaan lukien ovat tällä hetkellä isojen haasteiden edessä.

Käyttötalous ja muu rahoitus

Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 43,4 M€ ja toimintakulut olivat 106,1 M€.      Verotulot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan 29,6 M€ kasvaen 0,2 % (71 t€). Valtionosuudet kasvoivat 11,1 % (3,8 M€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 38,6 M€. Vuoden 2020 vuosikate on 5,6 M€ (1,3 M€ v. 2019) eli 599 €/asukas (134 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 2.065.025,20 € (-1.963.382,21 € v. 2019) ylijäämäinen.

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 5,33 M€. Suurimpana investointikohteena oli uuden paloaseman rakentaminen (2020 2,5 M€), joka valmistuu keväällä 2021. Kiinteistöjen peruskorjauskohteena terveyskeskukseen investoitiin 200 t€ ja useaan pienempään kohteeseen kuhunkin noin 20–50 t€. Lisäksi investoitiin kaavateihin 841 t€ ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 340 t€, ulkoilu- ja urheilualueisiin sekä puistoihin ja uimarantoihin 180 t€.

Lainakanta

Viime vuoden investoinnit ovat hieman nostaneet lainakantaa, mutta lainamäärä asukasta kohti on kuitenkin alle maakunnan ja valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta vuonna 2020 oli 27,7 M€ ja se laski noin 144 t€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2.940 €/asukas.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2020:

”Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia muutti perusteellisesti kaupungin perustoimintoja. Tämän johdosta jouduttiin nopealla aikataulululla vastaamaan koulujen ja julkisten tilojen sulkemisiin sekä organisoimaan toiminta monella tapaa uudelleen, jotta perusasiat toimivat koronarajoituksista huolimatta. Pandemia vaikutti eri tavoin koko loppuvuoden kaupungin perustoimintoihin. Haluan antaa ison kiitoksen kaupungin kaikille työntekijöille sekä luottamushenkilöhallinnolle nopeasta reagoinnista koronaan. Ilman tätä ja henkilökunnan vahvaa sitoutumista tilanne olisi ollut huomattavasti vaikeampi.

Suomen hallitus antoi syksyn aikana useampia ylimääräisiä avustuseriä Suomen kunnille. Näillä pystyttiin paikkaamaan saamatta jääneitä kuluja sekä vastaamaan koronasta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin. Eri avustuserien jälkeen Alajärven kaupungin tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi n. 2,1 miljoonaa euroa.  Täytyy kuitenkin muistaa, että avustukset ovat kertaluonteisia ja talouden tasapainottamissuunnitelman noudattaminen on jatkossakin äärimmäisen tärkeää kestävään kuntatalouteen pääsemiseksi. Alajärven kaupungin osalta avaimet kestävään kuntatalouteen ovat meidän omissa käsissämme nyt ja jatkossakin.”

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tapani Kotanen, p. 044 297 0220, tapani.kotanen@alajarvi.fi
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 044 297 0213, vesa.koivunen@alajarvi.fi