Mediatiedote 1.4.2022 / Hallinto ja talous: Alajärven kaupungin tulos lähes miljoonan plussalla

Vuosi 2021 oli vuoden 2020 tavoin hyvin haasteellinen ja ennakoimaton koronan vuoksi. Kaikesta huolimatta talouden osalta päästiin tavoitteisiin ylijäämäisestä tilinpäätöksestä. Kaupungin talous on vahvalla pohjalla ja Alajärven osalta siirtyminen sote-uudistukseen vuoden 2023 alussa tapahtuu hyvistä asetelmista.

Käyttötalous ja muu rahoitus

Toimintatuotot v. 2021 olivat 47.201.906,83 €. Edelliseen vuoteen verrattuna muutosta oli +8,66 %. Toimintakulut vuonna 2021 olivat 111.541.315,78 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut nousivat 5,15 %.

Verotulot olivat vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan 31.473.606,63 €. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1.890.524 € (+6,39 %). Talousarvioon verrattuna verotulot ylitoteutuivat 1.701.606,63 €.

Valtionosuudet laskivat edellisestä vuodesta 1.137.823 € ollen kokonaisuudessaan 37.501.948 €. Laskua oli edellisestä vuodesta -2,94 % ja talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 61.770 € vähemmän.

Vuoden 2021 vuosikate on 4.685.620,19 € (503 €/asukas) ja vuonna 2020 vuosikate oli 5.648.566,14 € (599 €/asukas). Tilikauden tulos on poistojen (3.827.315,93 €) jälkeen 858.304,26 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2020 tulos oli 2.065.025,20 euroa ylijäämäinen.

Kaupungin lainakanta vuoden 2021 lopussa oli 29.419.924 € (3.156 €/asukas). Edellisen vuoden lopussa lainakanta oli 27.714.346 € (2.940 €/asukas).

Investoinnit

Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2021 olivat yhteensä 3,96 M€. Suurimpana investointikohteena oli uuden paloaseman rakentaminen (2021 1,7 M€), joka valmistui kesäkuussa 2021. Suurimpana kiinteistöjen peruskorjauskohteena olivat terveyskeskus 98 t€, Kultakämmen 152 t€, koulukeskus 82 t€ ja Ankkurikentän huoltorakennus 148 t€ sekä useaan pienempään kohteeseen kuhunkin noin 20–50 t€. Lisäksi investoitiin kaavateihin 489 € ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 260 t€, ulkoilu- ja urheilualueisiin sekä puistoihin ja uimarantoihin 347 t€.

Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2021:

”Maaliskuussa 2020 alkanut pandemia muutti perusteellisesti kaupungin perustoimintoja ja pandemia oli edelleen läsnä myös koko vuoden 2021. Tämän johdosta kaikki hallintokunnat joutuivat jossakin vaiheessa erityisjärjestelyihin palvelutuotantonsa osalta. Erityisjärjestelyistä aiheutui lisäkustannuksia, jotka valtiovalta pääosin kattoi toteutuneiden lisäkustannusten osalta. Kaupungin henkilökunta joutui myös venymään paljon koronasta johtuen. Haluan antaa ison kiitoksen kaikille työntekijöille sekä myös luottamushenkilöhallinnolle siitä suuresta sitoutuneisuudesta, jonka johdosta kaupungin palvelut pystyttiin tarjoamaan kaupunkilaisille. Ilman vahvaa sitoutumista tilanne olisi ollut huomattavasti vaikeampi. Kaupungin tulos oli hyvä ja talousluvut näyttävät muutoinkin hyviltä. Kunnossa oleva kaupungin talous varmistaa hyvien palveluiden tuottamisen sekä tarvittavien investointien tekemisen. Tällä linjalla on syytä jatkaa myös kuluvan vuoden 2022 aikana, sillä kuntakentällä on paljon ennustamattomia tekijöitä, joiden vaikutus selviää tarkemmin myöhemmin, esim. sote-uudistus. Itse näen Alajärven tulevaisuuden hyvin vahvana tästä eteenpäinkin.”

Lisätietoja:
Talousjohtaja Tapani Kotanen, p. 044 297 0220, tapani.kotanen(at)alajarvi.fi
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 044 297 0213, vesa.koivunen(at)alajarvi.fi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu:

Vuotta 2021 nuotitti covid-19 pandemia, se aiheutti haasteita ja ylimääräisiä järjestelyjä työpaikoilla ja perheissä. Varsinkin perusturvan sekä sivistystoimen sektoreilla jouduttiin venymään ja opettelemaan uuteen. Koronan vaikutukset näkyvät myös yrityselämässä, jälkien korjaaminen ei tapahdu nopeasti. Tartunnan jäljitys, joukkorokotukset ja neuvonta ovat toimineet erittäin hyvin ja on varmasti hidastanut taudin leviämistä. Perusturvan työntekijät onnistuivat estämään taudin leviämisen laajasti yksiköissä ammattitaitoisella hoitamisella. Te kaikki olette ansainneet ison kiitoksen työstänne. Viime vuotta tahditti myös hyvinvointialueeseen siirtyminen. Valmistelevaa työtä on tehty paljon. Ja sitä riittää edelleen.

Alajärvellä on valmistauduttu myös tulevaan organisaation uudistamiseen, työnkuvia on järjestelty uudelleen monissa hallintokunnissa. Kaupunkimme kehittäminen, ja palveluiden tarjoaminen alajärveläisille on ollut toimintamme ohjenuorana. Varsinkin perusturvan puolella on varauduttava kiireesti työvoiman rekrytointiin, koska eläköitymistahti seuraavan viiden vuoden aikana on valtava. Lähihoitajia eläköityy noin 50 tuona ajanjaksona. Myös sairaanhoitajia ja opettajia eläköityy melkoinen määrä.

Yhteistyö perusturvassa, sivistyksessä ja JPYP:ssä sekä Vimpelin että Lappajärven kanssa on korostunut entisestään. Alueemme kuntien tekemä yhteistyö niin hanke- kuin elinvoimapolitiikassa on äärimmäisen arvokasta. Investointeja kaupungilla oli edelleen n. 4,14 miljoonaa euroa, isoimpana investointina oli paloaseman rakentamisen loppuunsaattaminen.

Kaupungin tilinpäätöksen loppusumma oli +858.304 euroa, lähes puolet tuosta summasta tuli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palautuksesta. Verotulot nousivat 6,4 %, valtionosuudet puolestaan laskivat edellisestä vuodesta. Henkilöstön sairaslomapäivät nousivat vuodelta 2020  10,8 työpäivästä 14,4 päivään/henkilö. Luvussa näkyvät varmasti Covid-19:n aiheuttamat karanteenipäivät ja sairauspäivät.

Lasten, nuorten oikeuteen käydä koulua lähiopetuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota – etäkouluun on siirrytty mahdollisimman lyhyeksi ajaksi, mikäli tautitapauksia on luokassa esiintynyt paljon.

Hyvät lähipalvelut ja laadukas terveydenhuolto ja hyvät työllistymismahdollisuudet sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille ikäryhmille auttavat toivottavasti ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Haluan kiittää lämpimästi viranhaltijoitamme, ja muuta henkilöstöämme työpanoksestanne ja joustamisestanne haastavassa vaiheessa. Isot kiitokset myös kaikille luottamushenkilöille. Yhdessä saavutamme tavoitteemme ja pystymme kehittämään Alajärveä jatkossakin.