Postin toiminta uhkaa lopettaa kymmenien ilmaisjakelulehtien toiminnan maaseudulla

MEDIATIEDOTE 19.6.2024

Toukokuussa 2024 Posti on ilmoittanut lopettavansa palvelutarjonnastaan ”osoitteettomat mainosjakelut ja muut massapostitukset, kuten ilmaislehtien jakelun” vuoden 2025 alusta. Posti on jo aiemmin nostanut tämän palvelun hintojaan merkittävästi, ja nyt se on päättänyt lopettaa sen kokonaan. Tämä tarkoittaa todennäköisesti esimerkiksi Alajärvellä ja lähikunnissa ilmestyvän ammattimaisesti toimitetun Torstai-lehden toiminnan loppumista (jakelu n. 9 500 kpl). Sama kohtalo odottaa jopa kymmeniä ilmaisjakelulehtiä kaikkialla Suomessa.

Uhkana alueiden moniäänisyyden kaventuminen

Pienillä maaseutupaikkakunnilla tilattavien paikallislehtien levikin peitto on vähentynyt niin, että pääsääntöinen painetun informaation lähde on ollut yhä useammin paikkakunnalla ilmestyvä ilmaisjakelulehti. 

Digitaalisuus ei ole vaihtoehto, sillä digitaaliset kanavat eivät korvaa painettua lehteä, vaan ilmaisjakelulehdet toimivat markkinoiden ehdoilla. Esimerkiksi Torstai-lehdessä digitaalisuutta on toteutettu suurelta osin painetun lehden julkaisemisesta saaduilla tuloilla. Lehden liikevaihdosta yli 95 prosenttia tulee tällä hetkellä painetun lehden ilmoitusmyynnistä. Lehden julkaisemat digitaaliset uutiset parhaimmillaankin vain täydentävät painettua lehteä.

Jos toimitettujen lehtien toiminta loppuu, uhkana on, että paikallisten uutiset ja ilmiöt siirtyvät toimittamattomina some-maailmaan. Runsaasti julkisuutta saaviin, mutta tosiasiassa toimittamattomiin ja moderoimattomiin kanaviin, joissa vain eniten ääntä pitävät saavat äänensä kuuluville. Lisäksi on muistettava, että kaikilla kansalaisilla ei ole yhtäläisiä digitaalisia valmiuksia tai päätelaitteita. Vaarana on, että maahamme syntyy alueita ja kuntia, joiden päätöksentekoa ja arkea ei seuraa yksikään uutismedia.

Median keskittyminen voimistuu entisestään

Viime vuosina median keskittyminen on voimistunut. Mediakenttä on siirtynyt suurelta osin muutamien suurten konsernien haltuun. Jos lehtien toimintaedellytyksiä entisestään hankaloitetaan, suurten konsernien ulkopuolisten lehtien ja medioiden toiminta loppuu. Median moniäänisyys kaventuu entisestään. Postin toimet pyrkivät nopeuttamaan tätä kehitystä.

Maassamme toimii useita lehtitalojen omistamia jakeluyhtiöitä, jotka esimerkiksi tiheämpään asutuilla kaupunkialueilla  hoitanevat jatkossakin lehtiyhtiöiden  omien tuotteiden  jakelun. Suurten konsernien ulkopuolisten toimijoiden on mahdotonta järjestää kattavaa ja taloudellisesti kannattavaa jakelua ilman Postia, varsinkin harvempaan asutuilla alueilla.

Vaikutukset yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiin ja kuntien vetovoimaan

Jos ilmaisjakelulehtien ilmestyminen lakkaa, vaikuttaa se suoraan myös alueemme yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiin ja heikentää seutukuntien vetovoimaa. Sirpaloituneessa mediakentässä ei yhden kanavan kautta tavoiteta kaikkia kuluttaja- tai kansalaisryhmiä. Alueemme yritykset ja yhteisöt kokevat painetun lehden edelleen erittäin tärkeäksi markkinointi- ja tiedotuskanavaksi. Ilmaisjakelulehdet ovat myös tärkeä kanava julkisten virallisten ilmoitusten väylänä, koska ne jaetaan tällä hetkellä jokaiseen kotiin. Ilmaisjakelulehti tavoittaa kaikki asukkaat heidän varallisuuteensa katsomatta.

Me allekirjoittaneet esitämme vakavan huolemme Postin yksipuolisista, lehdistön toimintavapautta rajoittavista toimista ilmaisjakelulehtien osalta, jotka vaikuttavat välillisesti myös alueemme elinvoimaan. Tuomme myös esiin, että postin omaa logistiikkaa sekä toimintaa kehittämällä on mahdollista järkiperäistää toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti useilla eri tavoilla. Esimerkiksi Torstai-lehden osalta lehti painetaan Kokkolassa, joka on n. 100 kilometrin päässä Alajärvestä. Painettu lehti tekee kuitenkin reilusti yli tuhannen kilometrin lenkin Alajärvelle postin toimesta (Kokkola-Kuopio-Seinäjoki-Alajärvi). 

Posti valtiollisena liikelaitoksena on omalta osaltaan vastuussa Suomen maaseudunkin postinjakelusta. Tämä postin päätös ei koske pelkästään Alajärveä vaan koko Suomea ja se vaarantaa kymmenien ilmaisjakelulehtien toimintaedellytykset. Kerrannaisvaikutukset ovat suuret.

Vetoamme Postiin ja sen ohjauksesta vastaaviin tahoihin sekä kansanedustajiin, jotta he ottaisivat asian tarkempaan tarkasteluun asian yhteiskunnallisen merkittävyyden takia. Valtion liikelaitos ei voi ohittaa toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Alajärvellä 19.6.2024

Alajärven kaupunki

Vesa Koivunen                                                  Jaakko Aninko
kaupunginjohtaja                                             elinvoimajohtaja

Järvi-Pohjanmaan Viestintä Oy

Lauri Joensuu                                                  Jani Levijoki     
hallituksen puheenjohtaja                        hallituksen jäsen

Lisätietoja:
1. Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, vesa.koivunen@alajarvi.fi, puh. 044 297 0213 (19.6.–24.6.)
2. Elinvoimajohtaja Jaakko Aninko, puh. 040 352 8807, jaakko.aninko@alajarvi.fi
3. Jani Levijoki, puh. 050 555 4454, jani.levijoki@ikonos.fi