Teknisen toimen mediatiedote 21.9.2021 / Kaavoituskatsaus 2021

Alajärven uusi kaavoituskatsaus 2021 on hyväksytty. Vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen tavoitteena on ollut helpottaa kaavoitustyön ymmärrettävyyttä kuvin, kaavioin sekä kartoin.

Kunnan tulee laatia kaavoituskatsaus vuosittain Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan. Kaavoituskatsauksessa esitetään kunnan kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Maankäytön suunnittelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kuntatasolla maankäyttöä ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maakuntakaava, minkä Etelä-Pohjanmaan liitto valmistelee ja liittovaltuusto hyväksyy. Liittovaltuustossa on kustakin alueen kunnasta valittu luottamushenkilöt edistämään oman kunnan näkemystä. Näiden lisäksi maankäyttöä kunnissa ohjaa maakuntakaavaa tarkempi yleiskaava ja sitäkin tarkempi asemakaava tai ranta-asemakaava.

 Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja mm. asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia. Yleiskaava voidaan myös laatia siten, että sitä voidaan käyttää rakennusluvan perusteena. Asemakaavalla ohjataan kunnan maankäyttöä ja rakentamista ennakkoon siten, että siellä on turvallista ja terveellistä asua, liikkua sekä työskennellä. Ranta-alueille tulee laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-asemakaava loma-asutuksen järjestämiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Tällä hetkellä Alajärvellä on vireillä Alajärven keskustaajaman ja sen lähialueiden osayleiskaava, joka on tulossa ehdotusvaiheeseen. Höykkylän osayleiskaavaa myös suunnitellaan. Mustaniemen-Suninniemen osayleiskaava on lainvoimainen Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisulla 12.4.2021. Asemakaavoista on parhaillaan luonnosvaiheeseen tulossa asemakaavayhdistelmä keskustan alueelta. Ehdotusvaiheessa ovat Luoma-ahon teollisuusalueen muutos ja laajennus, asemakaavamuutos korttelissa 49 sekä Alajärventien ja Soinintien asemakaavamuutos ja laajennus. Koulukeskuksen asemakaavan muutos on yleissuunnitelmavaiheessa ja etenee sen jälkeen asemakaavoitettavaksi. Ranta-asemakaavoista Kaartusjärven ranta-asemakaava on lainvoimainen ja Iso-Räyringin ranta-asemakaava on hyväksymisvaiheessa. Muita käynnistysvaiheessa olevia kaavamuutoksia ovat teollisuusalueen ja RA-alueen asemakaavamuutos.

Myös Kinaporintien ja Kauppakadun sekä Sairaalatien vanhan varikkoalueen, Simeonintien sekä paloaseman ympäristön kaavamuutokset ovat suunnitteilla.

Lisätiedot: Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, p. 044 297 0264, kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi