Vuoden 2023 eduskuntavaalit

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 kello 9–20. Alajärven kaupungissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka
001 Itäinen Kaupungintalo
002 Läntinen Paavolan koulu
003 Eteläinen Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.–28.3.2023. Ennakkoäänestyspaikkoina Alajärven kaupungin alueella toimivat:

• Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
Aukioloajat:
22.–28.3.2023 klo 9.00–18.00

• Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
Aukioloajat:
24.–25.3.2023 klo 9.00–18.00

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilau-takunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroon 040 661 9533.

Ilmoituksessa on mainittava:
1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Ennakkoäänestys laitoksissa
Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, Terveyskeskuksen Akuuttiosasto, Villa Toukola sekä Kaupinkartanon Palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Henkilöllisyyden toteaminen
Pyydämme äänestäjää varaamaan mukaan ennakkoäänestykseen asiakirjan (ajokortti, passi, kela-kortti tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja), josta ilmenee äänestäjän henkilöllisyys ja henkilötunnus. Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Alajärvellä 7.2.2023
ALAJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA