Yleis- ja kohdeavustukset haettavana vuodelle 2024

Alajärven kaupungin talousarviossa varataan vuosittain määräraha paikallisen harrastus- ja järjestötoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät Alajärven kaupunginhallitus sekä elinvoimalautakunta.

Liikunta- ja nuorisomäärärahoista myönnetään avustuksia paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso-ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Kulttuuriavustuksia myönnetään ainoastaan kohdeavustuksina, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Yleishallinnon varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia yleisavustuksia paikallisten yhdistysten toiminnan tukemiseen ja/tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä hakulomake

Lomake on mahdollista toimittaa myös paperisena Alajärven kaupungin kirjaamoon Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 15.00. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.