Yleis- ja kohdeavustukset vuodelle 2023 haettavana

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustusten jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Yleishallinnon varoista voidaan myöntää muita harkinnanvaraisia yleis- ja kohdeavustuksia.

Sähköisesti täytettävä hakemuslomake löytyy sivulta: alajarvi.fi/avustukset.

Lomake on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi tai paperisena osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. Hakuaika päättyy pe 10.3.2023 klo 15.00.

ALAJÄRVEN KAUPUNKI