Alajärven kaupungin nuorten työllistämistuki

Alajärven kaupungin nuorten  työllistämistuki yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille työnantajille (toiminta-aika 3.5.–31.8.2021)

Alajärven kaupunki maksaa Alajärvellä toimiville yrityksille, yhdistyksille tai yksityisille työnantajille nuorten kesätyöllistämistukea. Tukea maksetaan 15–22-vuotiaasta nuoresta, jonka kotikunta on Alajärvi.

Kesätyötukea maksetaan avustuksena työnantajalle 70 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta (enintään 280 euroa/henkilö) ja enintään viidelle työntekijälle/työnantaja.
Tuen saadakseen työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa vähintään 180 euroa/viikko (+ työnantajakulut). Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteinen tapaturmavakuutus ennen työsuhteen alkua ja työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen työsuhteesta.

Tuen hakeminen ja maksaminen:

Tukea haetaan täyttämällä kesätyösopimuslomake (Huom! kesätyösopimus ei korvaa normaalia työsopimusta) yhdessä nuoren kanssa ennen työsuhteen alkamista.  Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa kesätyösopimuksen ja tilityslomakkeen Alajärven kaupungin yhteyshenkilölle 24.9.2021 mennessä. Tilityslomakkeen liitteenä on oltava kopio palkkaerittelystä tai muut todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

Tuki myönnetään lomakkeiden saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Kesätyösopimuslomake ja tilityslomake löytyvät tästä linkkeinä, Te-toimistosta, Ohjaamosta tai kaupungin yhteyshenkilöltä.

 

Alajärven kaupungin yhteyshenkilö:  Henkilöstösihteeri Marja-Liisa Joensuu, marja-liisa.joensuu@alajarvi.fi, puh. 06 2412 2212, 040 617 5010.