Alajärven kaupunki julistaa haun Pentti Moision kulttuuriperinnerahastosta – hakuaika 10.2.–7.3.2022

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 § 35 perustanut Pentti Moision kuolinpesästä valtioneuvoston päätöksellä saaduista varoista Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston ja hyväksynyt sille säännöt.

Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää avustusta seuraaviin kohteisiin:

  1. Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen
  2. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen
  3. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Alajärven kaupunki julistaa haun rahaston varoista. Avustuksia voi hakea sääntöjen mukaisiin kohteisiin ja hankkeisiin kaupunginhallitukselle osoitetuilla vapaamuotoisilla hakemuksilla 10.2.–7.3.2022.

Hakemukset tarpeellisine liitteineen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi tai postitse osoitteella Kaupunginhallitus, Alvar Aallon tie 1, 62900 ALAJÄRVI.

Kaupunginhallitus

——————

Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston säännöt
(Hyv. kvalt 31.5.2021 § 35)

  1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on Pentti Moision kulttuuriperinnerahasto ja sen kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Rahaston säännöt vahvistaa ja muuttaa Alajärven kaupunginvaltuusto.

  1. Rahaston määrä ja käyttötarkoitus

Alajärven kaupunki on saanut valtioneuvoston päätöksellä 12.12.2020 Lehtimäellä asuneen Pentti Kalevi Moision jäämistöstä omaisuutta yhteensä 646 950,85 euroa.

Valtioneuvoston päätöksen 12.12.2020 mukaisesti varat tulee käyttää
a) Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssi toiminnan edistämiseen,

b) Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä

c) perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilön omistuksessa olevan kiinteistön, rakennuksen, laitteen tms. kohteen rahoittamiseksi, ellei kyse ole hankkeesta, johon avustusta haetaan omarahoitusosuuden rahoittamiseksi. (Tämä kappale hyv. Kvalt 21.2.2022 § 4 ja lisätty).

  1. Pääoman ja tuoton käyttäminen

Varat ovat osa Alajärven kaupungin taloutta ja ne säilytetään kaupungin tileillä erityiskatteisena. Varojen sijoittamisesta päättää talousjohtaja kaupunginhallituksen ohjeen mukaisesti.

Rahaston varoja tulee käyttää kaikkiin kohdan 2 tarkoituksiin, kuitenkin niin, että rahaston varoista ja tuotosta tulee rahaston voimassaoloaikana 1/2 kohdentua kohdan 2 c mukaiseen tarkoitukseen.

Varoja voidaan kohdentaa käyttötarkoitusta edistäen sekä kehityshankkeisiin tms. toimintaan että toiminnan ylläpitoon. Rahaston varoilla on ensisijaisesti tarkoitus kehittää ja ylläpitää toimintaa sekä luoda uusia toimintatapoja. Alajärven kaupungin omien kohteiden (kohdat 2 a ja b) perusrahoitus katetaan kaupungin talousarvion kautta.

Rahaston varat sekä mahdollinen tuotto käytetään viimeistään vuoden 2032 aikana. Kun varat on käytetty valtioneuvoston määrittelemään tarkoitukseen, rahasto lakkautetaan.

  1. Päätöksenteko

Rahaston varojen käytöstä kohdan 2 mukaisiin kohteisiin päättää kaupunginhallitus. Rahaston asiamiehenä toimii Alajärven kaupungin talousjohtaja.

Päätökset varojen jakamisesta tehdään vuosittain Alajärven kaupungin lautakuntien tai viranhaltijoiden tekemien esitysten tai yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksityishenkilöiden hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus päättää erikseen jaettavien varojen hakuajoista ja hakuilmoituksen julkaisemisesta.