Talousarvio 2022 – Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi!

MEDIATIEDOTE 10.12.2021 / Hallinto- ja taloustoimiala

Julkaisuvapaa heti

Talousarvio 2022 – Alajärven talous kääntymässä ylijäämäiseksi!

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaa vuodelle 2022 on sävyttänyt koronaepidemia ja talouden tasapainottaminen. Hallintokunnille on annettu tiukat määräraharaamit ja tuloksia tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2022 alusta. Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2024 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Toimintatuotot laskevat noin 383.096 euroa ja toimintakulut kasvavat 584.357 euroa. Käyttötaloudessa toimintakate on -63,1 M€ nousten 0,9 M€ kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Verotulot nousevat arvioiden mukaan 1,1 M€ (3,5 %). Myös valtionosuudet kasvavat merkittävästi eli 4,2 % (1,6 M€) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi. Tilikauden tulos vuodelle 2022 on arvioitu 2,865 M€ ylijäämäiseksi.

Investoinnit

Vuonna 2022 investoinnit ovat maltillisia verrattuna viime vuosiin ja keskittyvät nykyisen infran parannusinvestointeihin.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 503 t€:lla ja yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä n. 790 t€. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat n. 368 t€.

Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta laskee vuoden 2021 tasosta noin 27,9 M€:oon ja säilyttänee saman tason myös taloussuunnitelmavuosina 2023 ja 2024. Lainamäärän asukasta kohti arvioidaan olevan tulevina vuosina 2022 n. 2.976 eur/as. ja 2023 n. 2.813 eur/as. sekä 2024 n. 2.798 eur/as.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen:

”Tulevan vuoden 2022 talousarvio on historiallinen, sillä siinä on viimeistä kertaa mukana sosiaali- ja terveyspuoli. Vuoden 2023 alusta alkaen tämä kokonaisuus siirtyy Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tämän kautta yksi osin ennustamatonkin kokonaisuus poistuu kuntien talousarvioista ja jatkossa talousarvion laadinta tulee olemaan tältä osin helpompaa.

Vuosien 2021–2022 osalta valtio on asettanut sote-menojen osalta kunnille kannustimen sote-menojen kasvun hillitsemiseen. Mikäli yksittäisen kunnan sote-menot kasvavat, niin se tulee leikkaamaan tämän kunnan valtionosuuksia vuoden 2023 alusta alkaen. Tämän odotetaan toimivan kannustimena kustannustehokkaaseen toimintaan sekä siihen, ettei ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä tehdä alueellista optimointia minkään sote-kokonaisuuden osalta. 

Alajärven taloudellinen tilanne on hyvä ja meidän on helppo siirtyä vuoden 2022 jälkeen uuteen toimintamalliin. Tähän on tosin varauduttu jo ennakolta useamman vuoden ajan pitämällä talous kunnossa ja lainamäärät alle valtakunnan keskiarvojen. Näen vuoden 2022 sekä Alajärven tulevaisuuden valoisana talouden osalta.”

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 20.12.2021.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 06 2412 2213, 044 297 0213, vesa.koivunen@alajarvi.fi
Talousjohtaja Tapani Kotanen, p. 06 2412 2220, 044 297 0220, tapani.kotanen@alajarvi.fi
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Joensuu, p. 044 297 0362, antti.joensuu@alajarvi.fi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu, p. 044 297 0487, sari.palmu@japo.fi

Hallituksen esityksestä vuoden 2022 talousarvioksi tiedottivat talousjohtaja Tapani Kotanen, kaupunginvaltuuston pj Antti Joensuu, kaupunginhallituksen pj Sari Palmu ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.