Ympäristöluvat

Ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Näistä toiminnoista on säädetty ympäristönsuojelulain liitteessä.

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melua, tärinää, pölyä, hajua tms.) aiheuttavaa toimintaa

Lomakkeet ja ohjeet ympäristöluvan hakemiseen löydät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ympäristölupa on maksullista ja voimassa olevan hinnaston löydät oheisesta taulukosta.

 

Eläintilan ilmoituslomakkeet

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
  2. usealle 1 kohdassa tai YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja alle 3 000 ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely). Lisäksi eläinsuojia koskee valtioneuvoston asetus eläinsuojien ilmoitusmenettelystä (ks. linkki oikealla).

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ilmoituksen jättämistä varten löydät lomakkeet tästä.

 

 

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.