Ilmoituskanava

Alajärven kaupungin käytössä on Whistleblowing-ilmoituskanava. Sen kautta voit tehdä ilmoituksen Alajärven kaupungin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä.

Kuka voi tehdä ilmoituksen Whistleblowing-ilmoituskanavan kautta?

Luottamuksellisen ilmoituksen voivat tehdä Alajärven kaupunkiorganisaation

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä kuten sopimattomasta menettelystä tai vilpillisestä, epäasianmukaisesta, epärehellisestä, laittomasta tai piittaamattomasta toiminnasta tai käytöksestä.

Ilmoituksen voi tehdä väärinkäytöksistä koskien seuraavia lain piiriin kuuluvia aihealueita:

 • julkiset hankinnat
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Palautteet eivät kuulu ilmoituskanavaan

Ilmoituskanava ei ole tarkoitettu yleiseksi palautekanavaksi, vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten. Palautteet ja asiakaspalautteet voi jättää osoitteessa: https://alajarvi.fi/etusivu/palaute/

Ilmoitusten käsittely

Ilmoituksia käsittelee tähän tehtävään nemetyt kaupungin viranhaltijat. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa. Toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuudesta riippuen. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Voit tehdä ilmoituksen vain omalla nimelläsi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Pääset tekemään ilmoituksen oheisen linkin kautta. Linkki ohjautuu erilliselle sivulle.

 • Täytä ilmoituslomake. Ota talteen omaa ilmoitustasi koskeva numerotunniste. Ilmoitukseen voi lisätä myös liitteitä.
 • Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ja vastata mahdollisiin jatkokysymyksiin kirjautumalla omalla numerotunnisteellasi. Huomioithan, että jos hukkaat tunnisteen, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.
 • Sinulle voidaan esittää kysymyksiä asian käsittelyn aikana. Muistathan käydä seurantasivulla käsittelyn edetessä.

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan voi tehdä ilmoituksen, jos ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että kaupunki ei puutu tehokkaasti asiaan tai että hän joutuu vastatoimien kohteeksi.

Epäasiallisen kohtelun ilmoitus (kaupungin henkilöstö)

Henkilöstön käytössä on tapoja ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta. Tarkemmat tiedot löytyvät Intranetistä. Henkilöstö voi tehdä ilmoituksen

 • omalle esihenkilölle
 • henkilöstöhallintoon/työsuojeluun

__________________________________________________________________