Hankinnat

Alajärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatetta.

Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset otetaan hankinnoissa huomioon tarjoajan kelpoisuusehtoja ja hankinnan kohdetta määritetltäessä sekä tarjousten arviointikriteerinä. Hankinnoissa huomioidaan materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö tuotteen elinkaaren lopussa.

Hankinta voidaan keskeyttää perustelusta syystä. Kaupungilla on oikeus hylätä tarjoukset vain perustellusta syystä.

Alajärven kaupungin hankintaohje 1.1.2020 - (pdf)

 

Alajärven kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut tilikausille 2021-2023 ja optio tilikausille 2024-2026

Alajärven kaupungin tarkastuslautakunta pyytää tarjouksia kuntalain (410/2015) 14 luvun mukaisesta Alajärven kaupungin hallinnon ja talouden tilintarkastuksesta tilikausille 2021–2023 ja optiosta tilikausille 2024–2026 sekä muista tarkastuspalveluista (kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden/yhteisöjen tilintarkastus ja EU-projektitarkastus).

Tarjoukset pyydetään toimittamaan kirjallisina 19.3.2021 kello 15:00 mennessä suljettuna kirjeenä osoitteeseen Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai sähköpostitse kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi. Kirjekuori tulee merkitä tekstillä ”TARKASTUSPALVELUT”. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.5.2021 asti.

TARJOUSPYYNTÖ