Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Alajärven kaupungissa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, mutta seminaarit, infot ja iltakoulut ovat sisäisiä suunnittelukokouksia.Nettiradio

Voit seurata valtuuston kokousta myös internetissä suorana lähetyksenä nettiradion kautta. (Huom! kokousta ei voi seurata 28.9.2020 nettiradion kautta!)

Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut (pdf)


Alustavan toimintasuunnitelman mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2020 seuraavasti:
30.3.
27.4.
25.5.
8.6.
31.8.
28.9.
26.10.
30.11.
14.12.