Kaavoitus

Alajärvi

Maankäytön suunnittelun yleinen ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat suunnittelua maakunnissa ja kunnissa. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäyttöön vaikutetaan myös esimerkiksi erilaisilla seutu- ja kuntastrategioilla, kunnan maapolitiikalla ja rakennusjärjestyksellä.

Yleiskaavalla ohjataan kunnan kehityksen suuria linjoja sekä kaava-alueen käyttöä, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijaintia.

Asemakaavalla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Alavalikoista löydät asemakaava- ja yleiskaavayhdistelmät ja vireillä olevat kaavat Rakennusvalvonnan alavalikosta löytyvät ohjeet poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioita varten.

 

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan on laadittava vuosittain kaavoituskatsaus, jossa esitetään kaavoitukseen liittyvät ajankohtaiset asiat. Kaavoituskatsaukset on katsottavissa alla olevasta linkeistä.

Kuulutus kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2018

Kaavoituskatsaus 2017

 

Muita asiakirjoja

Alajärven keskustan rakennemalli 2012

Järvi-Pohjanmaan alueidenkäytön suunnitelma 2012

 

Lisätiedot:  

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi, 044 2970 264, (06) 2412 2274